จะทำอย่างไรถ้าบริษัทรถเช่าพยายามจะขายประกันให้กับฉัน

เมื่อท่านไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า บริษัทรถเช่าอาจเสนอกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติมหรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดวงเงินมัดจำเพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าน

หากพวกเขานำเสนอดังกล่าว โปรดทราบว่า:

หากท่านได้ซื้อประกันที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกแล้ว ประกันนี้จะให้ความคุ้มครองรายการต่อไปนี้

การคืนเงินค่าเสียหายส่วนแรกตามจำนวนที่ท่านถูกเรียกเก็บจากจำนวนเงินมัดจำเพื่อความปลอดภัยของท่าน ในกรณีที่รถได้รับความเสียหายหรือถูกขโมย

กรมธรรม์นี้ยังให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆ มากมาย อาทิ:

คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

คุ้มครองกุญแจรถ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการลากรถ

คุ้มครองกรณีเติมเชื้อเพลิงผิดประเภท

ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์รถเช่า หากท่านได้เลือกซื้อกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกไว้แล้วก่อนที่จะไปรับรถ

*ความคุ้มครองของประกันจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งสามารถเข้าดูได้จากส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง