Vad händer om hyrbilsföretaget försöker sälja en av sina produkter till mig?

När du kommer till hyrdisken kan uthyrningsföretaget erbjuda dig ytterligare försäkringar eller en produkt som minskar din depositionsavgift.

Om de gör det, kom ihåg:

Om du redan har köpt en självriskförsäkring så täcker denna:

Självriskåterbetalning för det belopp som dras från din deposition i händelse av skada eller stöld.

Försäkringen har också ett brett utbud av ytterligare fördelar, bland annat:

Försäkring för dina personliga tillhörigheter

Försäkring för fordonets nycklar

Vägassistans och bogsering

Försäkring vid feltankning

Du behöver inte köpa ytterligare självriskskydd vid disken om du har valt att köpa självriskskydd före upphämtning.

*Försäkringsskyddet är föremål för försäkringsvillkoren som kan nås via avsnittet Hantera bokning på vår webbplats.

Relaterade artiklar