מה אם חברת ההשכרה מנסה למכור לי את אחד ממוצריה?

כשאתה מגיע לדלפק ההשכרה, חברת ההשכרה עשויה להציע לך פוליסות ביטוח נוספות או להציע לך מוצר אשר יפחית את פיקדון הביטחון שלך.

אם כך קורה, זכור:

אם כבר רכשת פוליסת פיצוי השתתפות עצמית, היא כבר מכסה אותך עבור:

החזר השתתפות עצמית עבור הסכום שנלקח מהפיקדון שלך במקרה של נזק או גניבה.

לפוליסה יש גם מגוון רחב של יתרונות נוספים, ביניהם:

כיסוי עבור החפצים האישיים שלך

כיסוי עבור מפתח רכב

גרירה וסיוע בדרכים

כיסוי עבור תדלוק שגוי

לא תידרש לרכוש ביטוח פיצוי השתתפות עצמית נוסף בדלפק אם בחרת לרכוש כיסוי להחזר להשתתפות עצמית לפני האיסוף.

*כיסוי ביטוחי כפוף לתנאים ולהתניות של הפוליסה, שניתן לגשת אליהם דרך אזור ניהול ההזמנה באתר האינטרנט שלנו.

מאמרים קשורים