מה אם חברת ההשכרה אומרת שפוליסת פיצוי ההשתתפות העצמית שלי לא תחול על הרכב שלה?

זה לא נכון, הפוליסה שלך תחול כתוספת על כל רכב שאתה שוכר דרך האתר שלנו*.

*כיסוי ביטוחי כפוף לתנאים ולהתניות של הפוליסה, שניתן לגשת אליהם דרך אזור ניהול ההזמנה באתר האינטרנט שלנו.

מאמרים קשורים