Co když mi půjčovna řekne, že pojištění náhrady při spoluúčasti se nevztahuje na jejich vůz?

Není to pravda, vaše pojištění se vztahuje na jakýkoli vůz, který jste si pronajali přes naše webové stránky jako doplněk*.

*Pojistné krytí podléhá všeobecným podmínkám pojistné smlouvy, které jsou k dispozici v sekci „Správa rezervace“ na našich webových stránkách.

Související články