Nếu công ty cho thuê xe nói rằng hợp đồng bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức của tôi không có hiệu lực với xe của họ thì sao?

Điều này không đúng. Hợp đồng của quý khách có hiệu lực với bất kỳ xe nào mà quý khách thuê qua trang web của chúng tôi dưới dạng tiện ích bổ sung*.

*Bảo hiểm bao trả theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm mà quý khách có thể xem trong phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi.

Bài viết liên quan