คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยสำหรับพลเมืองสหรัฐ และเม็กซิโก

พลเมืองสหรัฐ - ฉันต้องแสดงหลักฐานการทำประกันเมื่อไปรับรถเช่าหรือไม่

ท่านจะต้องแสดงหลักฐานกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายของตัวรถ ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการประกันที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภายนอก) เมื่อท่านไปรับรถเช่าโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทรถเช่า โปรดดูเงื่อนไขการเช่ารถของบริษัทรถเช่าสำหรับรถที่ท่านจอง ท่านจะไม่สามารถรับรถเช่าได้หากไม่มีหลักฐานที่แสดงความคุ้มครองดังกล่าว

พลเมืองสหรัฐ - ประกันพื้นฐานให้ความคุ้มครองเรื่องใดบ้างและรวมรายการใดบ้าง

ตัวเลือกที่ 1

ประกันคุ้มครองความเสียหายของตัวรถของ Allianz/Mondial ที่มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด $75,000 (ชำระเงินสูงสุด $75,000 โดยมียอดหักเงินจำนวน $0) หากเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งท่านสามารถทำประกันนี้ได้ในขั้นตอนการจองรถของท่าน

ตัวเลือกที่ 2

บัตรเครดิตของท่านจะทำประกันคุ้มครองรถเช่าของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทบัตรเครดิตบางแห่งอาจไม่มีความคุ้มครองนี้ ดังนั้น ท่านจะต้องยืนยันกับบริษัทบัตรเครดิตของท่านว่า ท่านมีสิทธิได้รับการประกันนี้หรือไม่ หากท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังกล่าว โปรดทราบว่าจะมีข้อกำหนดให้ท่านต้องแสดงหลักฐาน ตัวอย่างเช่น ท่านจะต้องแสดงหนังสือจากบริษัทบัตรเครดิตของท่านที่ยืนยันว่า ท่านได้รับความคุ้มครอง และท่านต้องจองรถเช่าโดยใช้บัตรเครดิตของบริษัทนี้ ฯลฯ

โปรดทราบว่าท่านจะต้องวางเงินมัดจำไว้เมื่อเริ่มเช่ารถ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตัวเลือกที่ 3

ท่านอาจจะซื้อประกันคุ้มครองความเสียหายของตัวรถ (ประกันคุ้มครองกรณีรถสูญหาย) หรือกรมธรรม์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่าเมื่อไปรับรถ โปรดทราบว่ากรมธรรม์นี้จะเป็นกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยตรงจากผู้ให้บริการรถเช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทรถเช่าโดยตรง

การเช่ารถในเม็กซิโก - ถ้าฉันเช่ารถในเม็กซิโก ฉันควรตระหนักถึงเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยความคุ้มครองพื้นฐาน

หากท่านกำลังจะเช่ารถในเม็กซิโก ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองพื้นฐานของท่านจะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ (CDW) โดยปกติแล้ว CDW จะสั่งซื้อโดยลูกค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากบัตรเครดิตกรณีรถเสียหายหรือสูญหาย (หรือประกันที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิต)

โปรดทราบว่าท่านจะต้องวางเงินมัดจำที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า แม้ว่าท่านจะมีประกันอยู่แล้วก็ตาม โปรดดูที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรถเช่า เพื่อทราบถึงจำนวนเงินมัดจำนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีวงเงินมากพอเมื่อไปรับรถ

เอกสารประกันที่ต้องใช้เมื่อไปรับรถ*

1. จดหมายจากบริษัท/ธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิต เพื่อยืนยันในความคุ้มครองที่ได้รับ โดยลงนามและประทับตราโดยบริษัท/ธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อรับรองว่าจดหมายนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

2. จดหมายนี้ต้องนำเรียนบริษัทรถเช่า ไม่ใช่พันธมิตรของบริษัทรถเช่า (เช่น Hertz ไม่ใช่ Volaris)

3. จดหมายนี้ต้องลงวันที่ก่อนวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่ารถ

*โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่าในแต่ละครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง