Vanliga försäkringsfrågor gällande AXA Premium

Vad händer om uthyrningsföretaget säger att din AXA Premium-försäkring inte kommer att fungera på deras bil?

Detta är fel, din AXA Premium-försäkring kommer att fungera på alla bilar som du har hyrt via vår webbplats som tillägg*.

*Försäkringsskyddet är föremål för försäkringsvillkoren som kan nås via avsnittet Hantera bokning på vår webbplats.

Vad är skillnaden mellan AXA Premium-produkten och hyrbilsföretagets försäkring?

Om din hyrbil skadas eller blir stulen under hyresperioden kommer du att vara skyldig att betala en självrisk på upp till 3 000 EUR (se vanliga frågor om ”Vad är självrisk” för mer information om detta).

AXAs Premium-försäkring kommer sedan att återbetala dig för detta belopp. Försäkringen har också ett brett utbud av ytterligare fördelar, bland annat:

Försäkring för dina personliga tillhörigheter

Försäkring för fordonets nycklar

Vägassistans och bogsering

Försäkring vid feltankning

*Försäkringsskyddet är föremål för försäkringsvillkoren som kan nås via avsnittet Hantera bokning på vår webbplats.

Hyrbilsförsäkringen varierar beroende på vilken leverantör du använder. Några av de produkter du kan erbjudas visas nedan:

Försäkring för självriskreducering

Vad innebär detta? För en extra kostnad vid upphämtning kommer du att vara skyldig att betala mindre självrisk i händelse av en olycka, t.ex. 50 % mindre

Självriskeliminering

Vad innebär detta? Du kommer att betala en extra kostnad för leverantören att förverka sin rätt att reservera ett självriskbelopp på ditt kreditkort vid disken vid upphämtning.

*Observera: med förbehåll för villkoren i den individuella försäkringen

Vad täcker min självriskförsäkring (AXA Premium)?

Premiumförsäkring

Återbetalar självrisken vid en olycka så att du inte behöver köpa försäkring vid hyrdisken.

Återbetalningsbar självrisk

Självrisken är det högsta belopp du kan debiteras av hyrbilsföretaget för skada. AXA kommer att återbetala det belopp du debiteras.

Trasig vindruta och glas

Täcker alla bildelar av glas: vindruta, speglar, fönster och soltak.

Vägassistans

Täcker bogserings- och haverikostnader.

Tak och underrede

Täcker taket och delarna under bilens kaross.

Avgifter för feltankning och administrationsavgifter

Täcker pappersarbete under anspråksprocessen och skador som orsakas av att bilen tankats med fel bränsle.

Dina tillhörigheter och nycklar

Täcker förlust eller skada på personliga tillhörigheter och skadade eller förlorade nycklar.

Flerspråkig support för skadeanmälan

Skadeanmälan kan lämnas in på något av följande språk: Engelska, tyska, danska, italienska, portugisiska, spanska, polska, franska, holländska, norska, finska och svenska.

Tredjepartsskydd (europeisk)

Ingår i Begränsat paket. Om du eller någon auktoriserad förare orsakar en olycka, täcker leverantören skador på egendom som orsakas av din användning av bilen under hyresperioden. Den täcker inte dina personskador eller skador på hyrbilen.

Sen upphämtning på grund av försenad avgång

Täcker eventuella extra avgifter för upphämtning av ditt fordon utanför normal kontorstid på grund av en oplanerad flygförsening.

Automatisk försäkringsförlängning på grund av försening

Förläng försäkringsperioden med högst 24 timmar om dina resplaner försenas på grund av oförutsedda omständigheter.

Resekostnader

Täcker eventuella extra resekostnader i händelse av att din hyrbil blir oanvändbar under din resa.

Förlorad användbarhet

Täcker eventuella extra företagsavgifter som kan uppstå om företaget inte kan hyra ut bilen på grund av skada.

Relaterade artiklar