Najczęściej zadawane pytania na temat ubezpieczenia AXA Premium

Co jeśli wypożyczalnia twierdzi, że polisa ubezpieczeniowa AXA Premium nie obowiązuje w przypadku ich samochodu?

Nie jest to prawda, ponieważ polisa ubezpieczeniowa AXA Premium działa w przypadku wszystkich samochodów wypożyczanych na naszej stronie i wykupuje się ją jako dodatkową usługę*.

* Ochrona ubezpieczeniowa podlega regulaminowi, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem zakładki Zarządzaj rezerwacjami na naszej stronie internetowej.

Czym różni się polisa AXA Premium od ubezpieczenia oferowanego przez wypożyczalnię?

Jeśli wypożyczony samochód zostanie uszkodzony lub skradziony w okresie wypożyczenia, musisz uiścić kwotę wkładu własnego do 3000 euro (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, znajdziesz w punkcie „Co to jest wkład własny?” w dziale najczęściej zadawanych pytań).

Ubezpieczenie AXA Premium pokrywa zwrot tej kwoty. Polisa oferuje ponadto szereg dodatkowych świadczeń, a w szczególności:

Ubezpieczenie rzeczy osobistych

Ubezpieczenie kluczyków do samochodu

Pomoc drogowa i holowanie

Ubezpieczenie na wypadek zatankowania niewłaściwego typu paliwa

* Ochrona ubezpieczeniowa podlega regulaminowi, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem zakładki Zarządzaj rezerwacjami na naszej stronie internetowej.

Zakres ubezpieczenia samochodu różni się w zależności od dostawcy. Niektóre z oferowanych produktów zostały przedstawione poniżej:

Polisa zmniejszająca kwotę wkładu własnego

Co to oznacza? Po uiszczeniu dodatkowej opłaty w momencie odbioru samochodu w razie wypadku należna kwota wkładu własnego będzie mniejsza, np. o 50%.

Zniesienie kosztu własnego

Co to oznacza? W momencie odbioru samochodu w biurze uiścisz dodatkową opłatę, dzięki której dostawca zrzeknie się swojego prawa do zablokowania wkładu własnego na twojej karcie kredytowej.

* Uwaga: podlega regulaminowi danej polisy ubezpieczeniowej

Jaki jest zakres polisy ubezpieczeniowej zwrotu wkładu własnego (AXA Premium)?

Ochrona Premium

Zapewnia zwrot wkładu własnego w razie wypadku, w związku z czym nie musisz wykupywać ubezpieczenia w punkcie wynajmu.

Wkład własny podlegający zwrotowi

Wkład własny to maksymalna suma twojego potencjalnego zobowiązania wobec wypożyczalni z tytułu szkód. AXA dokona zwrotu poniesionych przez ciebie kosztów.

Stłuczona przednia szyba i elementy szklane

Obejmuje wszystkie elementy szklane w samochodzie: przednią szybę, lusterka, szyby i szyberdach.

Pomoc drogowa

Obejmuje koszty holowania i awarii.

Dach i podwozie

Obejmuje dach i elementy zlokalizowane pod nadwoziem.

Opłaty za niewłaściwe zatankowanie oraz opłaty administracyjne

Obejmuje dokumentację sporządzaną podczas procedury składania roszczenia oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zatankowania samochodu niewłaściwym paliwem.

Twoje rzeczy osobiste i kluczyki

Obejmuje utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych oraz uszkodzenie lub utratę kluczyków.

Wielojęzyczna obsługa reklamacji

Reklamacje można składać w dowolnym z następujących języków: English, Deutsch, Dansk, Italiano, Português, Español, polski, Français, Nederlands, Norsk, Suomalainen, Svenska.

Ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich (w Europie)

W cenie pakietu ograniczonego. Jeśli ty lub autoryzowany przez ciebie kierowca spowodujecie wypadek, dostawca pokryje koszty związane z obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia powstałe w wyniku korzystania przez ciebie z samochodu w okresie wypożyczenia. Nie dotyczy to obrażeń odniesionych przez Ciebie ani spowodowanych przez Ciebie uszkodzeń wypożyczonego samochodu.

Późniejszy odbiór z powodu opóźnienia lotu

Pokrywa wszelkie dodatkowe opłaty za odbiór pojazdu poza standardowymi godzinami, spowodowany nieplanowanym opóźnieniem lotu.

Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia z powodu opóźnienia

Wydłuż okres ochrony ubezpieczeniowej o maksymalnie 24 godziny, jeśli plany podróży ulegną opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Koszty podróży

Pokrycie dodatkowych kosztów podróży poniesionych w przypadku, gdy wypożyczony samochód nie nadaje się do użytku.

Utrata możliwości korzystania

Pokrywa wszelkie dodatkowe opłaty firmowe, które mogą wystąpić, jeśli wypożyczalnia nie może wynająć samochodu z powodu uszkodzenia.

Powiązane artykuły