Soalan Lazim (FAQ) Insurans bagi AXA Premium

Bagaimana jika Syarikat Sewaan menyatakan kenderaan mereka tidak dilindungi oleh Polisi Insurans AXA Premium?

Ini tidak benar, Polisi Insurans AXA Premium anda boleh digunakan untuk sebarang jenis kereta yang anda sewa melalui laman web kami sebagai tambahan*.

*Perlindungan insurans adalah tertakluk kepada terma dan syarat polisi yang boleh diakses melalui bahagian Urus Tempahan di laman web kami.

Apakah Perbezaan antara produk AXA Premium dan polisi Syarikat Sewaan Kereta?

Sekiranya kereta sewa anda mengalami kerosakan atau kecurian semasa tempoh sewaan, anda bertanggungjawab untuk membayar lebihan sehingga €3,000 (Sila lihat Soalan Lazim 'Apakah maksud Lebihan' untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkara ini).

Insurans AXA Premium akan mengembalikan jumlah yang dibayar. Polisi ini juga mempunyai faedah tambahan termasuk:

Melindungi Pemilikan Peribadi

Perlindungan Kunci Kenderaan

Tunda dan Bantuan Tepi Jalan

Bayaran Salah Penggunaan Bahan Api

*Perlindungan insurans adalah tertakluk kepada terma dan syarat polisi yang boleh diakses melalui bahagian Urus Tempahan di laman web kami.

Insurans sewaan kereta adalah berbeza bergantung kepada jenis syarikat pembekal yang anda pilih. Sebahagian produk yang mungkin ditawarkan kepada anda adalah seperti berikut:

Polisi Pengurangan Lebihan

Apakah maksudnya? Bagi tambahan kos semasa pengambilan kereta, anda perlu membayar kurang daripada nilai lebihan sekiranya berlaku kemalangan, contohnya pengurangan 50%

Lebihan Sifar

Apakah maksudnya? Anda perlu membayar kos tambahan kepada pembekal bagi membatalkan hak mereka untuk menahan jumlah lebihan pada kad kredit anda di kaunter semasa pengambilan kenderaan.

*Sila ambil maklum: tertakluk kepada terma & syarat polisi insurans peribadi

Apakah yang dilindungi oleh Polisi Pembayaran Balik Lebihan Saya (AXA Premium)?

Insurans Premium

Mengembalikan lebihan anda sekiranya berlaku kemalangan. Jadi, anda tidak perlu membeli insurans di kaunter sewa.

Lebihan Ada Bayaran Balik

Lebihan adalah maksimum yang boleh dikenakan oleh syarikat sewaan kereta untuk kerosakan. AXA akan mengembalikan jumlah yang dikenakan.

Cermin Depan dan Kaca Pecah

Perlindungan semua bahagian kaca kereta: cermin depan, cermin, tingkap dan bumbung matahari.

Bantuan Kerosakan

Perlindungan kos menunda dan kerosakan.

Bumbung dan Struktur Penyokong

Perlindungan bumbung dan bahagian bawah kereta.

Bayaran Salah Penggunaan Bahan Api dan Pentadbiran

Perlindungan kertas kerja semasa proses tuntutan dan kerosakan yang disebabkan oleh tindakan mengisi kereta dengan bahan api yang salah.

Barang Kepunyaan Anda dan Kunci

Perlindungan kehilangan atau kerosakan harta benda peribadi dan kunci yang rosak atau hilang.

Sokongan Tuntutan Berbilang Bahasa

Tuntutan boleh dikemukakan dalam sebarang bahasa berikut: English, Deutsch, Dansk, Italiano, Português, Español, Polski, Français, Nederlands, Norsk, suomi dan Svenska.

Perlindungan Pihak Ketiga (Eropah)

Termasuk sebagai sebahagian daripada pakej Terhad. Sekiranya anda atau pemandu yang sah menyebabkan kemalangan, pihak pembekal akan melindungi kecederaan atau kerosakan harta benda yang disebabkan oleh penggunaan kereta semasa tempoh penyewaan anda. Ia tidak melindungi kecederaan anda atau kerosakan pada kereta sewa.

Pengambilan Lewat kerana Kelewatan Penerbangan

Meliputi sebarang caj tambahan untuk mengambil kenderaan anda di luar waktu biasa, disebabkan oleh kelewatan penerbangan yang tidak dijadualkan.

Lanjutan Insurans Automatik disebabkan oleh Kelewatan

Melanjutkan tempoh perlindungan insurans anda maksimum 24 jam jika rancangan perjalanan anda ditangguhkan disebabkan oleh perkara yang tidak dijangka.

Perbelanjaan Perjalanan

Melindungi anda dengan menampung sebarang perbelanjaan perjalanan tambahan yang mungkin perlu anda tanggung jika kereta sewa anda tidak dapat digunakan semasa perjalanan.

Hilang Penggunaan

Termasuk sebarang caj tambahan syarikat yang mungkin berlaku sekiranya syarikat itu tidak dapat menyewakan kenderaan disebabkan oleh kerosakan.

Artikel Berkaitan