ЧЗВ за застраховка за AXA Premium

Какво ще стане, ако компанията за наем каже, че Вашата застрахователна полица AXA Premium не се признава за техния автомобил?

Това е неправилно, Вашата застрахователна полица AXA Premium се признава за всеки автомобил, който сте наели чрез нашия уебсайт като добавка*.

*Застрахователното покритие е предмет на общите условия на полицата, достъпни чрез раздел „Управление на резервации“ на нашия уебсайт.

Каква е разликата между продукта AXA Premium и полицата на компанията за наем на автомобили?

Ако наетият от Вас автомобил бъде повреден или откраднат по време на периода на наем, ще бъдете задължени да платите допълнителни разходи до 3000 евро (Моля, вижте ЧЗВ „Какво представляват допълнителните разходи“ за повече информация по този въпрос).

След това застраховката AXA Premium ще Ви възстанови тази сума. Полицата има и широк спектър от допълнителни ползи, включително:

Покритие на Ваши лични вещи

Покритие за ключ на превозното средство

Пътна помощ и теглене

Покритие за зареждане с неправилно гориво

*Застрахователното покритие е предмет на общите условия на полицата, достъпни чрез раздел „Управление на резервации“ на нашия уебсайт.

Застраховката за наем на автомобил може да е различна при различните доставчици, които използвате. Някои от продуктите, които може да Ви бъдат предложени, са показани по-долу:

Политика за намаляване на допълнителните разходи

Какво означава това? За допълнителни разходи при вземане Вие носите отговорност да платите по-малък размер на допълнителни разходи, в случай на инцидент, напр. 50% намаление

Нулеви допълнителни разходи

Какво означава това? Ще платите допълнителни разходи, за да може доставчикът да се откаже от правото да задържи сумата на допълнителните разходи от Вашата кредитна карта на гишето при вземане.

*Моля, обърнете внимание: прилагат се общите условия на индивидуалната застрахователна полица

Какво покрива полицата за възстановяване на допълнителни разходи (AXA Premium)?

Премиална застраховка

В случай на инцидент се възстановяват Вашите допълнителни разходи, така че не е необходимо да купувате застраховка в бюрото за автомобили под наем.

Възстановими допълнителни разходи

Допълнителните разходи са максималната сума, която може да Ви бъде начислена от компанията за наем на автомобили за щети. AXA ще възстанови сумата, която са Ви начислили.

Счупено предно стъкло и стъкло

Покрива всички стъклени части на автомобила: предно стъкло, огледала, прозорци и люк на покрива.

Помощ при повреда

Покрива разходите за теглене и повреди.

Покрив и долна част на купето

Покрива покрива и частите под купето на автомобила.

Такси за зареждане с неподходящо гориво и административни такси

Покрива документи по време на процеса на искове и щети, причинени от зареждане на автомобила с неподходящо гориво.

Вашите лични вещи и ключове

Покрива загуба или повреда на лични вещи и повредени или изгубени ключове.

Помощ при предявяване на иск на различни езици

Искове могат да се подават на всеки от следните езици: English, Deutsch, Dansk, Italiano, Português, Español, Polski, Français, Nederlands, Norsk, Suomi и Svenska.

Защита на трета страна (европейска)

Включено като част от Ограничения пакет. Ако Вие или друг упълномощен водач причини инцидент, доставчикът покрива нараняване или повреда на имущество, причинено при използването на автомобила от Ваша страна по време на наема. Не покрива Вашите наранявания или щети по наетия автомобил.

Закъсняло вземане поради закъснение на полет

Покрива всички допълнителни разходи за вземане на Вашето превозно средство извън стандартното работно време поради непланирано закъснение на полет.

Автоматично удължаване на застраховката поради закъснение

Удължете периода на Вашето застрахователно покритие с максимум 24 часа, ако плановете Ви за пътуване се забавят поради непредвидени обстоятелства.

Пътни разходи

Покрива всички допълнителни пътни разходи, които могат да възникнат, в случай че наетият от Вас автомобил стане неизползваем по време на пътуването.

Невъзможност да се използва

Покрива всички допълнителни фирмени разходи, които могат да възникнат, ако компанията не може да наеме превозното средство поради щети.

Свързани статии