Câu hỏi thường gặp đối với Bảo hiểm AXA Premium

Nếu công ty cho thuê xe nói rằng hợp đồng bảo hiểm AXA Premium của tôi không có hiệu lực với xe của họ thì sao?

Điều này không đúng. Hợp đồng bảo hiểm AXA Premium của quý khách có hiệu lực với bất kỳ xe nào mà quý khách thuê qua trang web của chúng tôi dưới dạng tiện ích bổ sung*.

*Bảo hiểm bao trả theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm mà quý khách có thể xem trong phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi.

Sản phẩm AXA Premium có khác biệt gì so với hợp đồng của công ty cho thuê xe?

Nếu xe bị hư hỏng hoặc mất cắp trong thời gian quý khách thuê xe, quý khách sẽ phải trả thêm một khoản tối đa là 3.000 EUR (vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp về “Khoản tiền Vượt mức là gì?” để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Sau đó Bảo hiểm Premium của AXA sẽ hoàn trả cho quý khách khoản tiền này. Hợp đồng cũng cung cấp nhiều quyền lợi bổ sung, bao gồm:

Bảo hiểm hành lý cá nhân của quý khách

Bảo hiểm chìa khóa xe

Bảo hiểm sửa xe dọc đường và kéo xe về

Bảo hiểm đổ nhầm xăng

*Bảo hiểm bao trả theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm mà quý khách có thể xem trong phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi.

Bảo hiểm thuê xe sẽ thay đổi tùy theo nhà cung cấp mà quý khách sử dụng. Quý khách có thể được mời mua các sản phẩm nêu dưới đây:

Hợp đồng Bảo hiểm Giảm tiền Vượt mức

Điều này có nghĩa gì? Với một khoản phí bổ sung khi nhận xe, quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm trả số tiền Vượt mức ít hơn trong trường hợp xe gặp tai nạn, ví dụ như giảm 50%

Không có khoản Vượt mức

Điều này có nghĩa gì? Quý khách sẽ trả một khoản phí bổ sung cho nhà cung cấp để họ hủy bỏ quyền giữ khoản tiền vượt mức trên thẻ tín dụng của quý kháh tại quầy khi nhận xe.

*Xin lưu ý: tùy theo điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm cá nhân

Hợp đồng bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức (AXA Premium) của tôi bao trả những gì?

Bảo hiểm Premium

Hoàn trả khoản vượt mức của quý khách nếu có tai nạn nên quý khách không cần phải mua bảo hiểm tại quầy cho thuê xe.

Tiền Vượt mức có thể hoàn lại

Khoản tiền vượt mức là số tiền tối đa quý khách có thể bị công ty cho thuê xe yêu cầu thanh toán đối với hư hỏng. AXA sẽ hoàn lại số tiền quý khách bị tính.

Kính chắn gió và kính bị vỡ

Bao trả tất cả các bộ phận kính của xe: kính chắn gió, gương, cửa sổ và cửa sổ trời.

Trợ giúp khi hỏng xe

Bao trả chi phí kéo xe và hỏng xe.

Mui xe và khung gầm

Bao trả mui xe và các bộ phận bên dưới thân xe.

Phí đổ xăng nhầm cho xe và phí hành chính

Bao trả các thủ tục giấy tờ trong quá trình yêu cầu bồi thường và hư hỏng do đổ xăng nhầm cho xe.

Tài sản và Chìa khóa của quý khách

Bao trả mất mát hoặc hư hỏng tài sản cá nhân và chìa khóa bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Hỗ trợ yêu cầu bồi hoàn đa ngôn ngữ

Yêu cầu bồi hoàn có thể được gửi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây: English, Deutsch, Dansk, Italiano, Português, Español, Polskie, Français, Nederlands, Norsk, Suomalainen và Svenska.

Bảo vệ bên thứ ba (Châu Âu)

Đã bao gồm như một phần trong gói Giới hạn. Nếu quý khách hoặc bất kỳ tài xế được chấp thuận nào gây ra tai nạn, nhà cung cấp sẽ bao trả cho thương tích hoặc thiệt hại tài sản do quý khách sử dụng xe trong thời gian thuê. Bảo hiểm không bao trả thương tích của quý khách hoặc hư hỏng đối với xe thuê.

Nhận xe muộn do chuyến bay bị hoãn

Bao trả các khoản phụ phí phát sinh do quý khách đến nhận xe ngoài giờ tiêu chuẩn do chuyến bay bị hoãn đột xuất.

Gia hạn Bảo hiểm Tự động do Chậm trễ

Kéo dài thời hạn bảo hiểm của quý khách tối đa là 24 giờ nếu kế hoạch đi lại của quý khách bị trì hoãn do những tình huống bất khả kháng.

Chi phí đi lại

Bao trả cho quý khách các chi phí đi lại mà quý khách có thể phải trả trong trường hợp xe thuê của quý khách không sử dụng được trong chuyến đi của quý khách.

Không thể sử dụng

Bao trả các khoản phụ phí của công ty có thể phát sinh nếu công ty cho thuê xe không thể cho thuê xe do hư hỏng.

Bài viết liên quan