Apdrošināšanas BUJ par AXA Premium

Ko darīt, ja nomas uzņēmums saka, ka jūsu AXA Premium apdrošināšanas polise nebūs spēkā viņu automašīnai?

Nepareizi, jūsu AXA Premium apdrošināšanas polise būs spēkā jebkurai automašīnai, kuru esat nomājis mūsu tīmekļa vietnē kā papildinājumu*.

*Apdrošināšanas segums ir pakļauts polises noteikumiem un nosacījumiem, kuriem var piekļūt mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Pārvaldīt rezervāciju.

Kāda ir atšķirība starp AXA Premium produktu un Car Rental Company politiku?

Ja nomas laikā jūsu nomas automašīna tiek bojāta vai nozagta, jums būs jāmaksā pašrisks līdz 3000 € apmērā (lai iegūtu plašāku informāciju par to, lūdzu, skatiet bieži uzdotos jautājumus par pašrisku).

Tad AXA Premium apdrošināšana jums atmaksās šo summu. Polisei ir arī plašs papildu priekšrocību klāsts, tostarp:

Jūsu personīgo mantu apdrošināšana

Transportlīdzekļa atslēgu apdrošināšana

Palīdzība uz ceļa un vilkšana

Apdrošināšana nepareizas degvielas uzpildīšanas gadījumā

*Apdrošināšanas segums ir pakļauts polises noteikumiem un nosacījumiem, kuriem var piekļūt mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Pārvaldīt rezervāciju.

Automašīnu nomas apdrošināšana atšķirsies atkarībā no izmantotā piegādātāja. Daži no piedāvātajiem produktiem ir norādīti tālāk.

Pašriska samazināšanas polise

Ko tas nozīmē? Par papildu maksu transportlīdzekļa paņemšanas laikā jums būs jāmaksā mazāk par pašrisku, ja notiek negadījums, piemēram, 50 % samazinājums

Nulles pašrisks

Ko tas nozīmē? Saņemšanas laikā jūs maksāsiet papildu maksu, kas piegādātājam ir jāmaksā par pašriska summas ieturēšanu no jūsu kredītkartes.

*Lūdzu, ievērojiet: uz to attiecas individuālās apdrošināšanas polises noteikumi un nosacījumi

Ko sedz mana pašriska atlīdzināšanas (AXA Premium) polise?

Premium apdrošināšana

Atmaksā pašriska summu, ja notiek negadījums, lai nomas reģistratūrā nav jāiegādājas apdrošināšana.

Atmaksājams pašrisks

Pašrisks ir maksimālā summa, ko no jums var iekasēt par bojājumiem. AXA atlīdzinās summu, kas jums jāmaksā.

Plīsis vējstikls un stikls

Ietver visas automašīnas stikla daļas: vējstiklu, spoguļus, logus un nolaižamo jumtu.

Palīdzība transportlīdzekļa salūšanas gadījumā

Sedz vilkšanas un remonta izmaksas.

Jumts un šasija

Sedz automašīnas jumtu un zem korpusa esošās daļas.

Maksa par neatbilstošas degvielas izmantošanu un administrēšanu

Sedz dokumentu sagatavošanu prasības apstrādes laikā un par bojājumiem, kas radušies, iepildot automašīnā nepareizu degvielu.

Jūsu mantas un atslēgas

Sedz personisko mantu un atslēgu nozaudēšanu vai bojājumus.

Prasības atbalsts vairākās valodās

Prasības var iesniegt jebkurā no turpmākajām valodām: angļu, vācu, dāņu, itāliešu, portugāļu, spāņu, poļu, franču, nīderlandiešu, norvēģu, somu un zviedru.

Trešo personu aizsardzība (Eiropas)

Iekļauta kā daļa no Ierobežotās paketes. Ja jūs vai jebkurš pilnvarotais autovadītājs izraisījis negadījumu, pakalpojuma sniedzējs sedz traumu vai īpašuma bojājumu, kas radies, jums lietojot automašīnu nomas laikā. Tā nesedz jūsu traumas vai nomas automašīnas bojājumus.

Vēlāka saņemšana avioreisa aizkavēšanās dēļ

Sedz papildu maksas par transportlīdzekļa saņemšanu ārpus standarta darba laika neplānotas lidojuma kavēšanās dēļ.

Automātisks apdrošināšanas pagarinājums aizkavēšanās dēļ

Ja neparedzētu apstākļu dēļ jūsu ceļojuma plāni tiek aizkavēti, pagariniet apdrošināšanas seguma periodu par maksimāli 24 stundām.

Ceļojuma izdevumi

Apdrošina papildu ceļojuma izdevumus, kas jums var rasties, ja jūsu nomas automašīna ceļojuma laikā kļūst nelietojama.

Lietošanas zudums

Sedz visas papildu maksas, kas var rasties, ja nomas uzņēmums nevar iznomāt transportlīdzekli bojājumu dēļ.

Saistītie raksti