כיצד פועלת פוליסת ביטוח פיצוי השתתפות עצמית?

כדי להסביר מהו כיסוי השתתפות עצמית, חשוב להבין מהי "השתתפות עצמית". אנא עיין בשאלות הנפוצות לגבי "מהי השתתפות עצמית" כדי לקבל מידע נוסף.

סכום ההשתתפות העצמית ייקבע בידי חברת ההשכרה והוא עשוי להשתנות בהתאם למקום המגורים שלך, ליעד שלך, לגיל שלך ולסוג הרכב שאתה שוכר. אם הרכב השכור שלך ניזוק בזמן תקופת ההשכרה, עליך לשלם את סכום ההשתתפות העצמית כדי לכסות את עלות הנזק והתיקונים. עם זאת, אם רכשת פוליסת פיצוי השתתפות עצמית, הפוליסה תפצה אותך על ההשתתפות העצמית ששילמת במקרה שבו מתרחש נזק, והיא כוללת גם מגוון רחב של הטבות נוספות*.

*לתשומת ליבך: בכפוף לתנאים והתניות של פוליסת הביטוח הפרטנית

מאמרים קשורים