Hợp đồng bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức hoạt động như thế nào?

Để giải thích về việc bảo hiểm tiền Vượt mức, điều quan trọng là quý khách cần hiểu “vượt mức” là gì. Vui lòng xem mục “Tiền Vượt mức là gì?” trong phần Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

Số tiền vượt mức sẽ do công ty cho thuê xe xác định và có thể thay đổi tùy theo nơi quý khách sống, điểm đến, độ tuổi của quý khách và loại xe mà quý khách thuê. Nếu chiếc xe mà quý khách thuê bị hư hỏng trong thời gian thuê, quý khách phải trả số tiền vượt mức để bồi thường chi phí cho các hư hỏng và việc sửa chữa. Tuy nhiên, nếu quý khách mua bảo hiểm Hoàn trả tiền Vượt mức, bảo hiểm sẽ hoàn trả cho quý khách số tiền mà quý khách đã trả trong trường hợp xảy ra hư hỏng, cũng như cung cấp thêm cho quý khách nhiều quyền lợi bổ sung*.

*Xin lưu ý: tùy theo điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm cá nhân

Bài viết liên quan