แผนกรมธรรม์ที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรก (Excess Reimbursement) ดำเนินการอย่างไร

ก่อนที่จะอธิบายว่าความคุ้มครองสำหรับค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร สิ่งสำคัญคือท่านต้องเข้าใจว่า “ค่าเสียหายส่วนแรก” คืออะไร โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อย “ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร”

จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกจะกำหนดโดยบริษัทรถเช่า และจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่ เมืองปลายทางของท่าน อายุของท่านและประเภทของรถเช่าที่ท่านเลือก ถ้ารถเช่าของท่านได้รับความเสียหายในระหว่างการเช่ารถ ท่านต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกนี้โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากความเสียหายและค่าซ่อมรถ อย่างไรก็ตาม หากท่านซื้อประกันที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรก ท่านจะสามารถเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนแรกในกรณีที่รถเช่าได้รับความเสียหาย รวมทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ อีกมากมาย

*หมายเหตุ: ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันส่วนบุคคล

บทความที่เกี่ยวข้อง