Bagaimanakah polisi insurans Pembayaran Balik Lebihan berfungsi?

Bagi menjelaskan tentang Perlindungan Lebihan, ia penting untuk anda memahami maksud terma 'lebihan'. Sila rujuk Soalan Lazim (FAQ) 'Apakah maksud Lebihan' untuk maklumat lanjut.

Jumlah lebihan akan ditentukan oleh syarikat sewaan dan nilainya berbeza mengikut tempat tinggal, destinasi, usia anda dan jenis kenderaan yang disewa. Sekiranya kereta yang anda sewa mengalami kerosakan semasa tempoh sewaan, anda bertanggungjawab untuk membayar jumlah lebihan bagi menampung kos kerosakan dan pembaikan. Walau bagaimanapun, sekiranya anda membeli polisi Pembayaran Balik Lebihan, nilai lebihan yang telah anda bayar akan dipulangkan sekiranya berlaku kerosakan termasuk faedah tambahan yang lain*.

*Sila ambil maklum: tertakluk kepada terma & syarat polisi insurans peribadi

Artikel Berkaitan