เบร็กซิต (Brexit) จะส่งผลกระทบต่อการจองรถเช่าหรือไม่

โดยทั่วไป ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ที่มีรูปถ่ายของสหราชอาณาจักรไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบขับขี่สากล (IDP) ในการขับขี่รถยนต์ในสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) หลังเบร็กซิต อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะต้องมีใบขับขี่สากลเพิ่มเติมจากใบขับขี่ในสหราชอาณาจักร เพื่อเช่ารถในบางประเทศใน EU/EEA ในกรณีดังต่อไปนี้

- ท่านไม่มีใบขับขี่ที่มีรูปถ่าย (เช่น ท่านมีใบขับขี่ที่เป็นกระดาษ)

- ใบขับขี่ของท่านออกโดยไอล์ออฟแมน, เจอร์ซีย์, เกิร์นซีย์ หรือยิบรอลตาร์

ท่านสามารถขอรับ IDP ได้ง่ายๆ ที่สำนักงานไปรษณีย์ในท้องถิ่นของท่านในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่ในสหภาพยุโรป (EU) หลังจากเบร็กซิตได้ที่เว็บไซต์ Post Office - https://www.postoffice.co.uk/identity/international-driving-permit หรือที่เว็บไซต์ GOV.UK - https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit

บทความที่เกี่ยวข้อง