Vì sao tôi cần nhập chi tiết chuyến bay của mình?

Nếu quý khách nhận xe tại một địa điểm ở sân bay, chúng tôi khuyên quý khách nên nhập số chuyến bay đến trong quá trình đặt xe cùng với thông tin chi tiết về tài xế để giúp nhà cung cấp theo dõi chuyến bay của quý khách.

Trong trường hợp có những thay đổi bất ngờ về giờ bay của quý khách, họ có thể giữ xe cho quý khách ngoài thời gian nhận xe mà quý khách đã đăng ký, nếu văn phòng của họ vẫn còn trong giờ mở cửa.

Nếu đã có đặt xe, quý khách có thể thêm hoặc cập nhật số chuyến bay của mình trên phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi bằng cách chuyển đến phần “Chuyển đến' và chọn Số chuyến bay và thêm/chỉnh sửa thông tin chi tiết về chuyến bay.

Nếu số chuyến bay của quý khách không được thêm vào đặt xe hoặc quý khách bị chậm trễ trong quá trình đi lại, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe theo số điện thoại của quầy làm thủ tục nhận xe trên biên lai của quý khách để xem họ có thể đáp ứng cho quý khách hay không.

Bài viết liên quan