ฉันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการไปรับรถ

ท่านจำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้เมื่อมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการรถเช่า:

1. บัตรเครดิตที่มีวงเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรก (มักจะไม่รับบัตรเดบิต)

2. ใบขับขี่ฉบับจริงของผู้ขับรถหลัก (ใบขับขี่แบบเดิม) ที่ถือมาอย่างน้อยหนึ่งปี (บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าบางรายอาจกำหนดระยะเวลาที่นานกว่านี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของท่าน)

3. บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย

4. ใบจองรถแบบดิจิทัลของท่าน

5. เอกสารอื่นที่ระบุไว้ในใบจองรถของท่าน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านเช่ารถและบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าที่ท่านติดต่อ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเช่ารถของท่านเพื่อทราบถึงข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ถ้ามี เอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องระบุชื่อผู้ขับขี่หลัก

บทความที่เกี่ยวข้อง