Τι χρειάζομαι για να παραλάβω το αυτοκίνητο;

Ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομιστούν τα παρακάτω στο γραφείο ενοικίασης:

1. Πιστωτική κάρτα με επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του ποσού ευθύνης (οι χρεωστικές κάρτες συνήθως δεν γίνονται δεκτές).

2. Το πρωτότυπο της άδειας οδήγησης, φυσική άδεια οδήγησης, του κύριου οδηγού την οποία κατέχει τουλάχιστον ένα έτος (ορισμένοι προμηθευτές απαιτούν περισσότερο χρόνο, ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις).

3. Ταυτότητα με φωτογραφία.

4. Το ψηφιακό σας αποδεικτικό ενοικίασης αυτοκινήτου.

5. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που καθορίζονται στην απόδειξη της κράτησής σας.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές στα απαιτούμενα έγγραφα, ανάλογα με το πού και από ποιον προμηθευτή πραγματοποιείτε την ενοικίαση. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις ενοικίασης για τη συγκεκριμένη ενοικίαση. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να είναι στο όνομα του κύριου οδηγού.

Σχετικά άρθρα