Vad behöver jag för att hämta bilen?

Följande kan behöva visas upp vid hyrdisken:

1. Kreditkort med tillräckligt med pengar för att täcka självrisken (betalkort godtas vanligtvis inte).

2. Huvudförarens originalkörkort, fysiska körkort, som har innehafts i minst ett år (vissa leverantörer kan behöva längre tid, kontrollera i dina villkor).

3. Extra foto-ID.

4. Din digitala hyrbilsvoucher.

5. All annan dokumentation som anges på din bokningsvoucher.

Vilken dokumentation som krävs kan variera beroende på var du hyr och vilken leverantör du hyr av. Se till att kontrollera hyresvillkoren för din specifika hyrbil. All nödvändig dokumentation måste stå i huvudförarens namn.

Relaterade artiklar