Tôi có cần giấy phép lái xe quốc tế không?

Chúng tôi khuyên quý khách nên kiểm tra các yêu cầu về giấy phép đối với đặt xe cụ thể của mình để xác định xem quý khách có cần phải có giấy phép lái xe quốc tế hay không.

Nếu giấy phép lái xe của quý khách không viết bằng hệ chữ Latinh (tức là bằng tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp, tiếng Nga), quý khách sẽ hầu như luôn cần có giấy phép lái xe quốc tế.

Nếu quý khách được yêu cầu phải có giấy phép lái xe quốc tế để đặt xe, quý khách cũng sẽ phải mang theo giấy phép trong nước để xuất trình cùng với giấy phép lái xe quốc tế của mình.

Bài viết liên quan