ฉันจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือไม่

เราแนะนำให้ท่านตรวจดูข้อกำหนดในเรื่องใบอนุญาตการขับขี่สำหรับการเช่ารถที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือไม่

หากใบอนุญาตขับขี่ของท่านไม่ได้พิมพ์ด้วยตัวอักษรโรมัน (เช่น หากเป็นภาษาอาหรับ กรีก หรือรัสเซีย) ท่านมักจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่สากล

ถ้ามีข้อกำหนดว่าท่านต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลสำหรับการจองรถ ท่านจะต้องนำใบอนุญาตขับขี่ในประเทศของท่านมาแสดงพร้อมกับใบอนุญาตขับขี่สากลด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง