Χρειάζομαι διεθνή άδεια οδήγησης;

Συνιστούμε να ελέγξετε τις απαιτήσεις άδειας για τη συγκεκριμένη κράτηση, για να διαπιστώσετε εάν θα χρειαστείτε διεθνή άδεια οδήγησης ή όχι.

Εάν η άδεια οδήγησής σας δεν είναι σε λατινικό αλφάβητο (π.χ. εάν είναι σε αραβικό, ελληνικό, ρωσικό) θα χρειαστείτε σχεδόν πάντα μια διεθνή άδεια οδήγησης.

Εάν απαιτείται διεθνής άδεια οδήγησης για την κράτησή σας, θα σας ζητηθεί επίσης να προσκομίσετε την εγχώρια άδεια οδήγησης μαζί με τη διεθνή άδεια οδήγησης.

Σχετικά άρθρα