Nếu tôi xuất trình bản sao bằng lái xe của tôi có đủ không?

Rất tiếc, bản sao bằng lái xe của quý khách sẽ không được chấp nhận tại quầy cho thuê. Quý khách sẽ phải xuất trình bằng lái xe gốc khi nhận xe.

Nếu giấy phép lái xe của quý khách bị thất lạc hoặc mất trộm và quý khách đã đặt thuê xe thông qua chúng tôi, quý khách nên yêu cầu thay đổi tên trên đặt xe cho người đi cùng mình hoặc hủy đặt xe nếu không có lựa chọn đó. Nếu quý khách thay đổi tên của tài xế chính, tài xế mới sẽ phải xuất trình tất cả các giấy tờ bắt buộc mang tên mình tại quầy cho thuê xe.

Nếu quý khách cần đổi tên gấp với thời gian chưa đầy 72 giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tính năng trò chuyện trực tiếp và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ quý khách ngay lập tức.

Bài viết liên quan