Tôi có thể thuê xe với bằng lái xe tạm thời không?

Không, rất tiếc là các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe mà chúng tôi đang hợp tác không chấp nhận giấy phép lái xe tạm thời.

Quý khách phải có giấy phép lái xe đầy đủ để thuê xe.

Bài viết liên quan