ฉันสามารถเช่ารถได้หรือไม่ถ้ามีอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือสูงกว่า 70 ปี

ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าและประเทศปลายทาง นอกจากนี้ บริษัทผู้ให้บริการรถเช่าอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำในการเช่ารถว่าต้องไม่ต่ำกว่า 21 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง