אלו עלויות כלולות במחיר ההשכרה?

באמצעות מנוע ההזמנה שלנו, כל חיובי החובה החלים על ההזמנה המסוימת שלך כלולים בתעריף המוצג באופן מקוון, או מצוינים בתנאים וההתניות שלך.

חשוב לבחור את פרטי האיסוף וההחזרה הנכונים, כמו גם לציין את גיל הנהג העיקרי, כדי שהחיובים הנוספים האפשריים ייכללו בתעריף הכולל.

זכור שיידרש פיקדון בדלפק ההשכרה כשתאסוף את הרכב, ובמקרים מסוימים, פיקדון נוסף עבור דלק – לכן ודא שלנהג העיקרי יש די כסף עבור סכום הפיקדון הנדרש להשכרת הרכב הספציפית שלך.

עשויים להיות חיובים נוספים אם לא תציג את התיעוד הנדרש בדלפק, אם לא יהיה לך די כסף עבור הפיקדון/ההשתתפות העצמית, או אם תבחר במוצרים נוספים כגון מושבי בטיחות לילד, נהגים נוספים, GPS, חוצה גבולות, ביטוח מטעם ספק ו/או האפשרות של דלק בתשלום מראש.

מאמרים קשורים