Những chi phí nào được bao gồm trong giá thuê?

Thông qua công cụ đặt xe của chúng tôi, tất cả các khoản phí bắt buộc áp dụng cho đặt xe cụ thể của quý khách được bao gồm trong giá hiển thị trực tuyến hoặc được nêu trong phần Điều khoản và Điều kiện.

Điều quan trọng là phải chọn thông tin chi tiết nhận và trả xe chính xác, cũng như cho biết tuổi của tài xế chính để tính các khoản phụ phí có thể phát sinh trong tổng giá.

Xin nhớ rằng sẽ có một khoản đặt cọc bắt buộc tại quầy làm thủ tục thuê xe khi quý khách nhận xe và trong một số trường hợp là một khoản đặt cọc bổ sung cho nhiên liệu, vì vậy hãy đảm bảo rằng tài xế chính có đủ tiền cho số tiền đặt cọc bắt buộc cho việc thuê xe cụ thể của quý khách.

Quý khách có thể bị tính thêm phí nếu không xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết tại quầy làm thủ tục thuê xe, không có đủ tiền để đặt cọc/khoản vượt mức hoặc chọn mua các sản phẩm bổ sung như ghế trẻ em, tài xế phụ, GPS, qua biên giới, bảo hiểm của nhà cung cấp và/hoặc một tùy chọn nhiên liệu trả trước.

Bài viết liên quan