Apakah kos yang termasuk dalam harga sewaan?

Melalui enjin tempahan kami, semua caj wajib yang dikenakan pada tempahan khusus anda disertakan dalam kadar yang ditunjukkan dalam talian atau digariskan dalam Terma dan Syarat anda.

Ia penting untuk anda memilih butiran pengambilan dan penghantaran kereta sewa yang betul, serta menyatakan usia pemandu utama supaya caj tambahan yang mungkin dikenakan akan disertakan dalam jumlah kadar yang perlu dibayar.

Sila ambil maklum bahawa terdapat deposit keselamatan yang perlu diberikan di kaunter sewaan apabila anda mengambil kereta sewa, dan dalam sesetengah kes, deposit tambahan untuk bahan api diperlukan. Oleh itu, sila pastikan pemandu utama mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar jumlah deposit yang diperlukan khusus untuk sewaan kereta anda.

Caj tambahan mungkin dikenakan jika anda tidak menunjukkan dokumen yang diperlukan di kaunter, tidak memiliki dana yang mencukupi untuk deposit/lebihan, atau memilih produk tambahan seperti kerusi kanak-kanak, pemandu tambahan, GPS, rentas sempadan, insurans pembekal dan/atau pilihan bahan api prabayar.

Artikel Berkaitan