Какви разходи са включени в цената за наема?

Чрез нашия инструмент за резервации всички задължителни такси, които се прилагат за Вашата конкретна резервация, са включени в цената, показана онлайн или посочена във Вашите Общи условия.

Важно е да изберете правилните данни за вземане и връщане, както и да посочите възрастта на основния шофьор, за да бъдат включени потенциалните допълнителни такси в общата тарифа.

Не забравяйте, че в бюрото за наем на автомобили ще се изиска гаранционен депозит, когато вземате автомобила, а в някои случаи и допълнителен депозит за гориво – затова се уверете, че основният шофьор има достатъчно средства за необходимата сума на депозита за Вашия конкретен наем на автомобил.

Може да има допълнителни такси, ако не представите необходимата документация в бюрото, ако не разполагате с достатъчно средства за депозита/допълнителните разходи или ако изберете допълнителни продукти като детски столчета, допълнителни шофьори, GPS, трансгранични услуги, застраховка на доставчика и/или предплатена опция за гориво.

Свързани статии