Khi nào tôi sẽ phải trả tiền thuê xe?

Phần lớn các đặt xe của chúng tôi là trả trước, nghĩa là quý khách phải trả chi phí thuê khi thực hiện đặt xe. Đối với các đặt xe trả trước, đôi khi quý khách sẽ có tùy chọn thanh toán một khoản đặt cọc nhỏ không hoàn lại khi đặt xe, phần còn lại của khoản thanh toán được thực hiện trước khi nhận xe. Quý khách có thể kiểm tra khi nào số dư còn lại đến hạn cho đặt xe của mình trong Tóm tắt giá khi quý khách đăng nhập vào trang Quản lý Đặt xe.

Ở một số địa điểm, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đặt xe trong đó một phần thanh toán được thực hiện cho chúng tôi và phần còn lại được thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp khi nhận xe và một số nơi thanh toán toàn bộ khi nhận xe.

Ngay cả khi chi phí thuê xe của quý khách được trả trước, một số khoản phí có thể được thanh toán trực tiếp tại quầy làm thủ tục thuê xe khi đến, nhưng chúng sẽ bao gồm trong tổng chi phí thuê của quý khách. Chúng có thể bao gồm phí một chiều, phí áp dụng cho tài xế trẻ tuổi hoặc cao tuổi hoặc trong một số trường hợp là thuế địa phương. Quý khách có thể tìm thấy thêm thông tin về chi tiết thanh toán của đặt xe trong Tóm tắt giá và trên biên lai của quý khách.

Bài viết liên quan