Кога трябва да платя наема?

По-голямата част от нашите резервации са предплатени, което означава, че плащате разходите за наем, когато правите резервацията. За предплатени резервации понякога ще имате възможност да платите малък невъзстановим депозит при резервация, а останалата част от плащането ще бъде направено преди вземане. Можете да проверите кога трябва да се плати оставащото салдо за Вашата резервация в Обобщението на цените, когато влезете на страницата „Управление на резервация“.

На някои места предлагаме и резервации, при които част от плащането се прави към нас, а останалата част се заплаща директно на доставчика при вземане, и други, при които цялото плащане се прави при вземане.

Дори ако разходите за Вашия наем са предплатени, някои такси могат да бъдат плащани директно в бюрото при пристигане, но те ще бъдат включени във Вашите общи разходи за наем. Те могат да включват еднопосочни такси, такси за млад шофьор или шофьор на старческа възраст, или в някои случаи местни данъци. Повече информация за особеностите на плащането на Вашата резервация може да намерите в Обобщението на цените и във ваучера.

Свързани статии