ฉันต้องจ่ายเงินค่าเช่ารถเมื่อใด

การจองรถส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า นั่นหมายความว่า ท่านต้องชำระค่าเช่ารถเมื่อท่านทำการจอง สำหรับการจองที่จ่ายเงินล่วงหน้า บางครั้งจะมีตัวเลือกในการจ่ายเงินมัดจำจำนวนเล็กน้อย (ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้) ในขณะที่ทำการจอง และชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนที่จะมารับรถ ท่านสามารถตรวจดูยอดคงเหลือที่ต้องชำระสำหรับรถเช่าที่จองได้ใน สรุปราคา เมื่อท่านเข้าสู่ระบบในหน้า จัดการการจอง

ในบางสถานที่ เรายังเสนอการจองที่มีการจ่ายเงินบางส่วนให้กับเราและจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ให้บริการรถเช่าโดยตรงเมื่อไปรับรถ และในบางกรณีอาจเป็นการจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อไปรับรถ

แม้ว่าค่าเช่ารถจะเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า แต่ค่าธรรมเนียมบางรายการต้องชำระเงินที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าโดยตรงเมื่อไปติดต่อรับรถ แต่รายการเหล่านี้จะรวมอยู่ในค่าเช่ารถรวมทั้งสิ้นของท่าน ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมแบบเที่ยวเดียว ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ขับขี่อายุยังน้อยหรือเป็นผู้อาวุโส หรือค่าภาษีท้องถิ่นในบางกรณี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำหรับรถเช่าของท่านโดยเฉพาะ สามารถดูได้ที่ สรุปราคา และในใบจองรถของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง