Xác thực khách hàng hiệu lực cao (SCA) là gì?

Xác thực khách hàng hiệu lực cao (SCA) là gì?

Ngân hàng của quý khách có thể yêu cầu xác thực 3D Secure để xác nhận danh tính của chủ thẻ của thẻ tín dụng. Do quy định của PSD2 của Châu Âu, yêu cầu này đã trở nên phổ biến hơn trong nỗ lực giúp thanh toán trực tuyến an toàn hơn.

Tôi hoàn thành SCA thành công bằng cách nào?

Nếu cần xác thực, quý khách sẽ được chuyển hướng đến nơi mà quý khách sẽ cần hoàn tất xác thực. Có nhiều cách khác nhau để các ngân hàng xác minh danh tính của chủ thẻ, và cách phổ biến nhất là gửi mật mã một lần qua SMS hoặc yêu cầu mật khẩu.

Tôi nên làm gì nếu không thành công với SCA?

Chúng tôi khuyên quý khách nên liên hệ với ngân hàng của mình để được tư vấn về cách kích hoạt và sử dụng 3D secure. Quy trình này do ngân hàng của quý khách quản lý vì lý do bảo mật.

Bài viết liên quan