การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างเข้มงวด (Strong Customer Authentication - SCA) คืออะไร

การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างเข้มงวด (Strong Customer Authentication - SCA) คืออะไร

ธนาคารของท่านอาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตนด้วยระบบ 3D Secure เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรเครดิต ทั้งนี้ตามกฏระเบียบ PSD2 ของยุโรป การดำเนินการนี้มักพบได้ทั่วไปเพื่อให้การชำระเงินออนไลน์มีความปลอดภัยมากขึ้น

ฉันจะสามารถดำเนินการ SCA ให้เสร็จเรียบร้อยได้อย่างไร

ถ้าจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตน ท่านจะถูกนำไปยังหน้าที่ท่านจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตน ธนาคารสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือบัตรได้หลายวิธี แต่วิธีที่พบบ่อยที่สุดก็คือการส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวมาทาง SMS หรือคำขอรหัสผ่าน

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่ผ่าน SCA

เราขแนะนำให้คุณติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานและใช้ระบบ 3D Secure เพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนนี้จะดำเนินการโดยธนาคารของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง