Tôi không nhận được xác nhận đặt xe?

Phần lớn các đặt xe của chúng tôi được xác nhận trong vòng 48 giờ. Nếu quý khách chưa nhận được xác nhận trong vòng 48 giờ, vui lòng kiểm tra xem email có gửi vào thư mục thư rác của quý khách hay không.

Quý khách cũng có thể xem đặt xe của mình trực tuyến bằng cách đăng nhập vào phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi.

Trong trường hợp hãn hữu mà đặt xe của quý khách không được xác nhận trong vòng 48 giờ, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để thử và tìm một phương án thay thế.

Bài viết liên quan