Hur mycket måste jag betala för bränsle?

Bränslepolicyn bestäms av hyrbilsleverantören och varierar mellan olika alternativ och platser. Här är en översikt över de vanligaste bränslepolicyerna:

Hämta och lämna med full tank:

Du får bilen med full tank och lämnar en depositionsavgift. Så länge du återlämnar bilen med full tank bränsle får du tillbaka depositionen. Om du inte återlämnar bilen full kommer du att debiteras för saknat bränsle och en tankningsavgift.

Hämta och lämna med samma mängd bränsle:

Ditt fordon levereras med bränsle och du måste återlämna bilen med samma mängd bränsle. Du kan behöva reservera en depositionsavgift för bränsle på ditt kreditkort, som frisläpps när du lämnar tillbaka bilen med den mängd bränsle som krävs. Du debiteras för bränsle som saknas vid återlämningen.

Förköpt bränsle med delvis återbetalning:

Bilen levereras med full tank som du betalar en depositionsavgift för vid hyrdisken. När bilen återlämnas återbetalas kostnaden för det bränsle som du inte har använt, men du kommer att debiteras en obligatorisk administrationsavgift. Administrationsavgiften återbetalas inte, oavsett mängden kvarvarande bränsle vid återlämningen.

Förbetalt bränsle:

Du betalar för en full tank bränsle när du hämtar bilen och du kan lämna tillbaka bilen tom. Du får dock vanligtvis inte återbetalning för bränsle som du inte använder och bränslet debiteras vanligtvis till ett pris som är högre än normalt.

Relaterade artiklar