Tôi nhận hóa đơn VAT bằng cách nào?

Vì chúng tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ nên không thể cung cấp hóa đơn VAT. Nếu quý khách yêu cầu hóa đơn VAT, vui lòng kiểm tra với công ty cho thuê xe mà quý khách đặt xe để xem họ có thể cung cấp hóa đơn này cho quý khách hay không.

Bài viết liên quan