Tôi có thể đặt nhiều đặt xe cùng một lúc không?

Thật đáng tiếc, quý khách không thể đặt hai xe trong cùng một lần đặt xe, vì mỗi chiếc xe được đặt có số tham chiếu và thỏa thuận thuê xe riêng.

Quý khách đã đặt vài xe trong cùng một ngày với một công ty cho thuê xe, các yêu cầu đặt xe phải được thực hiện theo tên tài xế khác nhau. Quý khách có thể đặt thuê bao nhiêu xe cùng một lúc cũng được, với điều kiện quý khách đặt từng xe riêng.

Bài viết liên quan