Tôi có thể hủy đặt xe bằng cách nào?

Quý khách có thể dễ dàng hủy đặt xe trong phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Đăng nhập rồi sử dụng phần “Chuyển đến” và chọn “Hủy đặt xe”, nhấp để hủy đặt xe và làm theo các bước hướng dẫn. Quý khách có thể xem lại chính sách hủy của mình trước khi tiến hành hủy.

Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, quý khách có thể hủy tối đa 24 hoặc 48 giờ trước thời điểm đến nhận xe. Nếu quý khách hủy dưới 24 hoặc 48 giờ trước thời gian nhận xe, phí bổ sung sẽ được áp dụng như nêu trong chính sách hủy của quý khách. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn hủy của quý khách, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện đặt xe.

Nếu quý khách có bảo hiểm bổ sung cho đặt xe, bảo hiểm này sẽ tự động hủy khi quý khách hủy thuê xe.

Bài viết liên quan