ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรถหรือส่งคืนรถได้หรือไม่

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรถหรือส่งคืนรถได้โดยไปที่ส่วน จัดการการจอง บนเว็บไซต์ของเรา โปรดเข้าสู่ระบบ และไปที่ส่วน “ข้ามไปที่” แล้วเลือก “สถานที่รับรถ” จากนั้นใช้ตัวเลือก “แก้ไข” เพื่อแก้ไขวันที่หรือสถานที่ของท่าน การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้จนถึงเวลามารับรถ แต่ขึ้นอยู่กับการมีรถว่างให้บริการ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ (สถานที่รับรถ/ส่งคืนรถ, ชื่อผู้ขับขี่ ฯลฯ) เกี่ยวกับรถเช่าที่ท่านจองซึ่งดำเนินการภายในระยะเวลาการยกเลิกตามที่กำหนด จะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดดูที่ระยะเวลาการยกเลิกการจอง

หากท่านเปลี่ยนปลงสถานที่รับรถหรือส่งคืนรถ ก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะจำเป็นจะต้องสร้างการจองใหม่ขึ้นในขั้นตอนการจองใหม่

เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับว่ามีรถว่างให้บริการหรือไม่ ราคาจึงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันที่รับรถของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง