Làm cách nào để thay đổi điểm nhận hoặc trả xe?

Quý khách có thể thay đổi địa điểm nhận hoặc trả xe bằng cách vào phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Đăng nhập rồi sử dụng phần “Chuyển đến” và chọn “Địa điểm nhận xe”, sử dụng lựa chọn “Chỉnh sửa” để sửa ngày hoặc địa điểm. Có thể thực hiện thay đổi tùy theo thời gian nhận xe của quý khách, nhưng sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn xe. Bất kỳ thay đổi lớn nào đối với đặt chỗ của quý khách (địa điểm nhận xe/ trả xe, tên tài xế, v.v.) trong thời hạn hủy cụ thể của quý khách sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung, vui lòng tham khảo thời hạn hủy đặt xe của quý khách.

Nếu quý khách thay đổi địa điểm nhận hoặc trả xe, có khả năng giá sẽ thay đổi vì cần tạo đặt xe mới thông qua quy trình đặt lại.

Do giá cả là giá thực tế và tùy thuộc vào tình trạng còn xe, giá có thể tăng vào gần ngày nhận xe của quý khách.

Bài viết liên quan