Làm cách nào để thay đổi tài xế chính?

Quý khách có thể thay đổi tài xế chính bằng cách vào phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Đăng nhập, sử dụng phần “Chuyển đến” và chọn “Chi tiết về tài xế chính”, sử dụng phần “Chỉnh sửa tên tài xế” để thay đổi/chỉnh sửa thông tin về tài xế chính.

Nếu chỉ còn chưa đầy 72 giờ trước giờ nhận xe của quý khách, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tính năng trò chuyện trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách đổi tên ngay.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cần đặt lại đặt xe hiện tại của quý khách và tạo một đặt xe mới để đổi tên. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách. Vì việc đặt xe lại tùy thuộc vào tình trạng còn xe nên có thể ảnh hưởng đến giá. Bất kỳ thay đổi lớn nào đối với đặt xe của quý khách (tên tài xế, ngày/giờ, v.v.) trong thời hạn hủy cụ thể của quý khách đều sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung.

Bài viết liên quan