Làm cách nào để thêm ghế trẻ em?

Quý khách có thể yêu cầu một ghế trẻ em như một “tùy chọn bổ sung” trong quy trình đặt xe trực tuyến. Nếu quý khách đã đã đặt xe, hãy chuyển đến phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Sử dụng phần “Chuyển đến” và chọn phần “Bổ sung”, sau đó chọn ghế trẻ em cụ thể mà quý khách muốn trong phần Bổ sung. Nếu quý khách không thấy có tùy chọn thêm ghế trẻ em, chúng tôi khuyên quý khách nên liên hệ trực tiếp với công ty cho thuê để giải quyết vấn đề này.

Nhiều hãng hàng không sẽ cho phép quý khách mang theo ghế trẻ em miễn phí, vì vậy quý khách nên cân nhắc mang theo ghế trẻ em nếu không muốn thuê.

Bài viết liên quan