Làm cách nào để thêm người tài xế?

Quý khách có thể thêm một tài xế bổ sung ở bước thứ hai của quy trình đặt xe khi đặt xe trực tuyến. Nếu quý khách đã có đặt xe và cần thêm một tài xế bổ sung, đừng lo lắng. Chỉ cần thông báo cho đại lý tại quầy khi quý khách đến lấy xe, và họ sẽ có thể sắp xếp việc này cho quý khách.

Người được bổ sung làm tài xế bổ sung sẽ phải có mặt tại quầy cho thuê xe và xuất trình giấy phép lái xe hợp lệ đầy đủ của họ để được đưa vào hợp đồng thuê.

Nếu thêm tài xế tại quầy cho thuê, quý khách sẽ phải trả thêm một khoản phụ phí tại thời điểm nhận xe. Trường hợp ngoại lệ là nếu quý khách có một tài xế bổ sung miễn phí đã bao gồm trong chi phí đặt xe. Tài xế bổ sung vẫn phải có mặt và thêm tên tại quầy làm thủ tục nhận xe, nhưng quý khách sẽ không phải trả tiền cho việc này.

Bài viết liên quan