ฉันจะเพิ่มผู้ขับขี่อีกคนหนึ่งได้อย่างไร

ท่านสามารถเพิ่มผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ในขั้นตอนที่สองของกระบวนการจองเมื่อทำการจองทางออนไลน์ ถ้าท่านทำการจองไว้แล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้ขับขี่อีกหนึ่งคน ท่านก็สามารถทำได้ เพียงแค่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าเมื่อท่านไปรับรถ พวกเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้กับท่าน

บุคคลที่ได้รับการเพิ่มให้เป็นผู้ขับขี่เพิ่มเติมจะต้องมาแสดงตัวที่เคาน์เตอร์พร้อมกับใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อให้ได้รับการเพิ่มเข้าในข้อตกลงการเช่ารถ

ถ้าผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้รับการเพิ่มชื่อที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่า จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อมารับรถ มีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อท่านได้รับอนุญาตให้เพิ่มผู้ขับขี่อีกหนึ่งคนได้ฟรี โดยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการจองรถ ผู้ขับขี่เพิ่มเติมจะยังคงต้องแสดงตนและได้รับการเพิ่มชื่อ ณ เคาน์เตอร์รถเช่า แต่ท่านไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง