Kako mogu dodati dodatnog(e) vozača(e)?

Prilikom online rezervacije možete dodati dodatnog vozača u drugom koraku postupka rezervacije. Ako već imate rezervaciju i trebate dodati dodatnog vozača, ne brinite. Samo obavijestite agenta na recepciji kada preuzimate vozilo i on će to riješiti za vas.

Osoba koja se dodaje kao dodatni vozač uvijek mora biti nazočna na šalteru za najam uz svoju potpuno ispravnu vozačku dozvolu kako bi se dodala ugovoru o najmu.

Ako se na šalteru za najam dodaju dodatni vozači, u vremenu preuzimanja bit će dodan dodatni trošak. Iznimka je ako imate besplatnu opciju dodavanja vozača uključeno u cijenu rezervacije. Dodatni vozač mora biti prisutan i dodan na šalteru, ali vi nećete morati platiti za njega.

Povezani članci