Tôi có thể chỉnh sửa đặt xe của mình không?

Quý khách có thể thay đổi đặt xe thông qua phần Quản lý đặt xe trên trang web của chúng tôi. Sau khi đăng nhập, sử dụng mục “Chuyển đến” để chuyển đến các phần tương ứng quý khách muốn. Tại đây, quý khách có thể yêu cầu thay đổi tên, thêm các tính năng bổ sung tùy chọn, thay đổi xe, ngày, giờ hoặc địa điểm, cũng như cập nhật số hiệu chuyến bay của quý khách.

Các thay đổi dựa trên tình trạng còn xe. Sau khi nhận xe, quý khách sẽ không thể thực hiện các thay đổi đối với đặt xe.

Không có phí hành chính được áp dụng đối với các thay đổi. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đều có thể làm thay đổi giá đặt xe của quý khách.

Bất kỳ khoản tiền nào quý khách đã trả cho việc thuê xe của mình sẽ được chuyển sang đặt xe mới trong quá trình đặt lại xe. Quý khách sẽ chỉ bị tính phí hoặc hoàn lại phần chênh lệch giá.

Bài viết liên quan